หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 

7 กรกฎาคม 2561
  ประกาศ เรื่องกำหนดวันฉีดวัคซีน

22 มิถุนายน 2561
  ประกาศ การเตรียมตัวสำหรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 updated 25 มิ.ย 61

31 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง 6 มิ.ย.)