หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 

11 มิถุนายน 2561
  เช็คผลการตรวจเอกสาร การฉีดวัคซีน และวันทำสัญญา
  ประกาศ ขอให้นิสิตใหม่ทุกคนสั่งพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนนี้ นำมากรอกข้อมูลและนำมาส่งในวันลงนามทำสัญญาที่โต๊ะชำระค่าวัคซีน
  ตัวอย่าง เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีนักเรียนเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ค้ำประกันตัวเอง
  ประกาศ เรื่องที่จอดรถเพื่อลงนามทำสัญญานิสิตใหม่
  ป้ายนำรถเข้าจอด เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด เพื่อความสะดวก กรุณาใช้บริการขนส่งสาธารณะ

8 มิถุนายน 2561
  เลือกวันลงนามทำสัญญา

31 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง 6 มิ.ย.)

25 พฤษภาคม 2561
  ประกาศเรื่องการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปฯ
  แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ฯ

24 พฤษภาคม 2561
  ประกาศเรื่องการทำสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

  คำแนะนำและรายละเอียดการทำสัญญาการเป็นนิสิต โครงการ กสพท, โอลิมปิก, ทหารอากาศ และภาษาอังกฤษ
  สัญญาการเป็นนิสิต โครงการ กสพท, โอลิมปิก, ทหารอากาศ และภาษาอังกฤษ

  คำแนะนำและรายละเอียดการทำสัญญาการเป็นนิสิต โครงการ CPIRD
  สัญญาการเป็นนิสิต โครงการ CPIRD

  ตัวอย่าง หนังสือค้ำประกัน
  ตัวอย่าง หนังสือรับรองราชการ
  ตัวอย่าง หนังสือประเมินราคาทรัพย์สิน

23 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการและคำแนะนำเรื่อง การตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
  ตัวอย่าง เอกสารการยืนยันสิทธิ์ Clearing House สำหรับยื่นในวันที่ 4 มิถุนายน 2561