หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 

16 สิงหาคม 2561
  ประกาศ ขอให้นิสิตแพทย์ดังรายนามต่อไปนี้ ดำเนินการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 สิหาคม 2561

7 กรกฎาคม 2561
  ประกาศ เรื่องกำหนดวันฉีดวัคซีน

22 มิถุนายน 2561
  ประกาศ การเตรียมตัวสำหรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 updated 25 มิ.ย 61

31 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง 6 มิ.ย.)