เลือกวันทำสัญญา

โครงการ

เลขประจำตัวประชาชน

   

เฉพาะโครงการ กสพท โอลิมปิกวิชาการ ผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ และโครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เท่านั้น
สามารถเลือกวันทำสัญญาได้ 1 ช่วงเวลา (วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561)
จำกัดจำนวนที่นั่งในแต่ละวัน หากครบจำนวนแล้วจะไม่สามารถเลือกวันนั้นได้

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ทำสัญญาในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.