หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 

  ตรวจสอบสถานะ การตรวจสัญญา (ทุกโครงการ)

24 มิถุนายน 2563
  ประกาศเรื่องการตรวจร่างกายและการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ (ทุกโครงการ)

12 มิถุนายน 2563
  ประกาศเรื่องผลการจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิกนิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ฯ (หลังสิ้นสุดการแลกจังหวัด) (CPIRD)

22 พฤษภาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ฯ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) (กสพท)

19 พฤษภาคม 2563
  ประกาศเรื่องผลการจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิกนิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ฯ (CPIRD)

15 พฤษภาคม 2563
  ประกาศเรื่องการจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิกนิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ฯ (CPIRD)
  แบบฟอร์มการขอแลกสถานศึกษาชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ฯ (CPIRD)

14 พฤษภาคม 2563
  ประกาศเรื่องการทำสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ (สำหรับทุกโครงการ)

  คำแนะนำและรายละเอียดการทำสัญญา ฯ (ทุกโครงการ ยกเว้น CPIRD)
  สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ฯ (ทุกโครงการ ยกเว้นCPIRD)

  คำแนะนำและรายละเอียดการทำสัญญา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
  สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)