หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

  แบบฟอร์มทักท้วงการประกาศรายชื่อ

Link ที่เกี่ยวข้อง

  CU-TEP
  TOEFL
  IELTS

รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

5 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2562

28 มกราคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2562

25 มกราคม 2562
  ประกาศ การคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2562 (ประกาศผล วันที่ 28 มกราคม 2562)

9 มกราคม 2562
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2562
  รายละเอียดและข้อกำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2562
  แบบสอบถามความประสงค์เข้าสอบสัมภาษณ์

21 ธันวาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2562
  แบบสอบถามความประสงค์เข้าสอบสัมภาษณ์

20 ธันวาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2562

18 ธันวาคม 2561
  คำเตือน ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครก่อนหมดเขตการส่งเอกสารประกอบการสมัคร

18 ตุลาคม 2561
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2562
  คำแนะนำในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

22 มิถุนายน 2561
  ประกาศ การเตรียมตัวสำหรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบที่ 1 ทางอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้ง upload เอกสารที่ระบุในข้อ 4.1วันเสาร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต2 วันทำการราชการหลังจากวันที่ชำระค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตประมาณวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ส่งข้อมูลของผู้สมัครเข้าระบบ TCASวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCASวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 (ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://www.mytcas.com/TCAS62)วันพุธที่ 30 ถึงวันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2562
การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1)วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562