หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง


รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)


4 มิถุนายน 2562
  ประกาศผลการจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิก นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ (หลังจากแลกกันแล้ว)

15 พฤษภาคม 2562
  ประกาศผลการจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิก นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ

7 พฤษภาคม 2562
  ประกาศเรื่องการจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิก นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ
  แบบฟอร์มการขอแลกสถานศึกษาชั้นคลินิก นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ

3 พฤษภาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) (เพิ่มเติม)

29 เมษายน 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) (เพิ่มเติม)

26 เมษายน 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

22 เมษายน 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

10 เมษายน 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
  แบบสอบถามความประสงค์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

5 เมษายน 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) (เพิ่มเติม)

2 เมษายน 2562
  กำหนดการและคำแนะนำเรื่องการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์

29 มีนาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

21 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศเตือนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) : การ upload เอกสาร

20 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศเตือนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

6 กุมภาพันธ์ 2562
  คำเตือนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

18 ตุลาคม 2561
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
  คำแนะนำในการสมัครสอบคัดเลือกฯ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบที่ 2 ทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาสามัญ กับ สทศ. และ วิชาเฉพาะ กับ กสพท
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
สอบวิชาเฉพาะ (จัดสอบโดย กสพท)วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
สอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 (จัดสอบโดย สทศ.)วันเสาร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ตรวจสอบสถานะการสมัครและผลการตรวจสอบเอกสารทางอินเตอร์เน็ต5 วันทำการราชการหลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
ส่งข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ TCASวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะประมาณวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบวิชาสามัญวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันพุธที่ 10 เมษายน 2562
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCASวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mytcas.com/TCAS62)วันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2)วันศุกร์ที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่ม (ถ้ามี) เพื่อทดแทนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่ม (ถ้ามี)วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562