รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 30 กันยายน เวลา 23.59 น.